ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
  
  บุคคลธรรมดา
  สำเนาบัตรประชาชน


  นิติบุคคล
  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
  ก.พ.20
  หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 3 เดือน